Efficiënte zorgcoördinatie in Zeeland

Het Centraal Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV) is een regionaal aanmeldpunt in Middelburg. We zorgen voor efficiënte zorgcoördinatie en bieden ondersteuning aan verwijzers, waaronder huisartsen en ziekenhuizen. Voor deze verwijzers zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar. Zo optimaliseren we de instroom en de doorstroom naar beschikbare bedden binnen de ouderenzorg in Zeeland.

Het CAV is een samenwerkingsverband tussen diverse Zeeuwse zorgorganisaties. Deze organisaties variëren van ziekenhuis tot specialist in ouderenzorg. We ontvangen dagelijks updates van deze partners over hun beschikbare bedden. Hierdoor hebben we altijd een actueel overzicht van de totale regionale beddencapaciteit. Dankzij deze informatie kunnen we doeltreffend plannen en de meest geschikte zorg op de juiste locatie faciliteren.

Het is een mooie uitdaging om uit te zoeken welke zorg iemand nodig heeft. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners in de Zeeuwse zorgsector. Julia van Nijmweegen, CAV-medewerker
Zorg Zeeland

Samenwerken binnen de zorgketen

Ons gespecialiseerde team bestaat uit CAV-medewerkers, met ieder een medische achtergrond. Zij werken gedetacheerd vanuit verschillende zorgorganisaties in Zeeland. Effectief plannen is onze expertise. Onze missie is duidelijk: passende zorg faciliteren voor patiënten, op de juiste plek. Onze werkwijze draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van zorg, maar versterkt ook de samenwerking binnen de zorgketen. Door verwijzers te ontzorgen en actief bij te dragen aan het realiseren van passende zorg, vormt het CAV een belangrijke schakel in de Zeeuwse zorgsector.

Onze partners