Aanmelding door de huisarts

Indien de huisarts bij spoed een passend bed zoekt voor een patiënt, kan de arts deze telefonisch aanmelden bij het CAV. Tijdens dit gesprek verzamelen we essentiële patiëntinformatie door gerichte vragen te stellen. Samen met de huisarts vullen we vervolgens telefonisch een overdrachtsdossier in. Dit dossier en de verwijsbrief sturen we daarna door naar de specialist ouderengeneeskunde voor een triagebesluit. Afhankelijk van het besluit, realiseren we de opname van de patiënt zo snel mogelijk.

We houden de huisartspraktijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen omtrent de aanmelding. Zo blijft de huisarts of assistent altijd geïnformeerd over de voortgang. Voor een succesvolle plaatsing is het belangrijk dat de patiënt of diens vertegenwoordiger instemt met een (tijdelijke) opname. Mocht er geen akkoord zijn, dan beschouwen we dit niet als een crisisgeval. In dat geval adviseren we aanmelding bij het voorkeurszorgpunt voor wachtlijstplaatsing.

Aanmelding door het ziekenhuis

Bij aanmeldingen vanuit een ziekenhuis maken we onderscheid tussen aanmeldingen vanuit de verpleegafdeling en vanuit de spoedeisende hulp (SEH).

Vanuit de verpleegafdeling

De transferverpleegkundige kan een patiënt telefonisch aanmelden bij het CAV. Deze aanvraag behandelen we als een reguliere aanmelding. We communiceren nauw met de transferverpleegkundige, waarbij we updates online delen via het patiëntendossier in POINT. Maakt het ziekenhuis geen gebruik van POINT? Dan vindt communicatie plaats via e-mail.

Vanuit de spoedeisende hulp (SEH)

Vanuit de SEH kan er ook een crisismelding gedaan worden. Net als bij andere aanmeldingen, worden deze voorgelegd aan de specialist ouderengeneeskunde voor een triagebesluit. Hieruit blijkt of een crisisopname noodzakelijk is en welke zorgcategorie vereist is.

 

Werkwijze

Verzoek tot spoedopname ouderenzorg

Proces

Onze partners