Efficiënte zorgcoördinatie in Zeeland

Het CAV is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties om verwijzers in Zeeland te ondersteunen. Tot deze groep behoren huisartsen, spoedeisende hulp (SEH)-artsen, huisartsenpost (HAP)-artsen en transferverpleegkundigen. Door samen te werken met verschillende zorgaanbieders speelt het CAV een belangrijke rol in het stroomlijnen van de zorgprocessen. We ontlasten niet alleen de verwijzers, maar waarborgen ook de kwaliteit van de zorg voor patiënten.

Bij het CAV ontvangen we meerdere malen per dag een update met het actuele overzicht van de beschikbare beddencapaciteit in Zeeland. Zo houden we continu de vinger aan de pols als het gaat om de beschikbare bedden binnen de Zeeuwse ouderenzorg. Dit stelt ons in staat om snel en effectief te reageren op aanvragen van verwijzers voor zorgplaatsing. Ons doel is dat de patiënt op het juiste moment, op de juiste plek terechtkomt.

CAV

Het verwijsproces: van aanmelding tot opname

Waar verwijzers voorheen zelf op zoek gingen naar crisisbedden in Zeeland, neemt het CAV nu deze taak op zich. Dit zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing en vermindering van de werkdruk voor verwijzers. Zij kunnen telefonisch een patiënt aanmelden bij het CAV. Wij verzamelen de benodigde informatie en bereiden het patiëntendossier voor. Dit dossier delen we vervolgens met de specialist ouderengeneeskunde. Deze specialist neemt een triagebesluit, waarna de meest geschikte zorglocatie voor de patiënt wordt vastgesteld. Wij zetten de aanvraag voor de opname door naar de betreffende zorginstelling. Deze gestroomlijnde aanpak verzekert een snelle en doeltreffende plaatsing van de patiënt.

Veelgestelde vragen

  • Het aanmeldpunt is enkel bereikbaar voor verwijzers. Onder verwijzers vallen huisartsen, SEH-artsen, HAP-artsen en transferverpleegkundigen.

  • Als verwijzer kunt u telefonisch contact opnemen met het CAV. Wij zijn tijdens kantoortijden bereikbaar en daarbuiten voor spoedgevallen. Wilt u weten hoe we te werk gaan? Lees dan over onze werkwijze en hoe we uw aanvraag in behandeling nemen.

  • Het is als patiënt, cliënt of diens naaste niet mogelijk om iemand aan te melden bij het CAV. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw huisarts of de HAP-arts bij spoed. De (huis)arts helpt u verder en denkt mee over een passende oplossing.

  • Wanneer u als zorgprofessional – naast de informatie op onze website – graag meer wilt weten over de organisatie, dan kunt u ons contactformulier invullen. Een CAV-medewerker neemt dan contact met u op.

Onze partners